Esclerosi Múltiple – Què és?

L’EM és una malaltia del sistema nerviós central, el qual consta de dues parts principals: el cervell i la medul·la espinal. Envoltant i protegint les fibres nervioses del sistema nerviós central hi ha un material greixós anomenat mielina que facilita la conducció dels impulsos elèctrics entre les fibres nervioses. En l’EM la mielina es perd en múltiples àrees deixant cicatrius anomenades esclerosi. Aquestes àrees lesionades es coneixen també amb el nom de plaques o lesions.

La mielina no tan sols protegeix les fibres nervioses sinó que també facilita la seva funció. Si la mielina queda destruïda o es lesiona, la capacitat dels nervis per conduir impulsos elèctrics des de i al cervell s’interromp i aquest fet és el que produeix l’aparició de símptomes.

Diferència entre un nervi sa i un altre amb la mielina cicatritzada.

Què causa l’Esclerosi Múltiple?

Malgrat que la causa exacta de l’EM es desconeix, molt científics creuen que la destrucció de la mielina és el resultat d’una resposta anormal del sistema immunològic vers el propi organisme. Normalment, el sistema immunològic defèn l’organisme d’invasors aliens com per exemple els virus o bactèries. En les malalties autoimmunes, l’organisme ataca sense advertència prèvia el seu propi teixit. En l’EM, la substància atacada és la mielina.

Ressonància magnètica d’un pacient d’esclerosi múltiple.