Serveis que oferim a l’associació

Assistent social

Disposem d’ un assistent social per afectats i familiars per gestionar graus de discapacitat i qualsevol altra ajuda disponible i gestions nessesàries.

Si desitgeu més informació podeu dirigir-vos al propi centre o a la direcció de correu electrònic: emate @ emate.es

Fisioterapeuta

El centre disposa d’un fisioterapeuta a disposició dels afectats el qual ofereix teràpies en grup de rehabilitació.

A part, també es fan teràpies individuals a domicili.

Si desitgeu més informació podeu dirigir-vos al propi centre o a la direcció de correu electrònic: emate @ emate.es

Psicologa

L’Associació disposa de psicóloga per donar suport psicològic als afectats i familiars que ho puguen nessecitar mitjançant teràpies de grup.

A part, també es fan teràpies individuals.

Si desitgeu més informació podeu dirigir-vos al propi centre o a la direcció de correu electrònic: emate @ emate.es